คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน /

รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Other Authors: The Justice Group., คณะวิชาการ The Justice Group
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พีรภาส, 2549
Subjects: กฎหมาย –– ไทย –– ข้อสอบและเฉลย
กฎหมาย –– ไทย –– คำถามและคำตอบ
ตุลาการ –– การสอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!