กรรมเหนือกรรม :

กรรมในฐานะกฎแห่งกรรมและกรรมจากพระโอษฐ์ /

พุทธทาสภิกขุ

Main Author: พุทธทาสภิกขุ
Other Authors: พระธรรมโกศาจารย์, พุทธทาส อินทปัญโญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Buddhism
Buddhism -- Doctrines
Dharma -- (Buddhism)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4430 พ831ก 2548
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Health Sci, Dharma

Call Number: ธ พ831ก 2548
Copy 1
Available