สื่อรัฐกับการเมือง เสรีภาพ อิสรภาพและความเป็นธรรม /

บรรณาธิการ, ณรงค์ ชื่นชม, อดิศักดิ์ ศรีสม

Other Authors: ณรงค์ ชื่นชม, อดิศักดิ์ ศรีสม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นาริอินโฟ, 2549
Subjects: สื่อมวลชน –– แง่การเมือง
สื่อมวลชนกับการเมือง
การสื่อสารทางการเมือง –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P96.P6 ส736ร 2549
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available