6 การตัดสินใจท้าทายชีวิตวัยรุ่น =

The 6 most important decisions you'ii ever make /

Sean Covey ; นพดล เวชสวัสดิ์, แปล

Main Author: โควีย์, ฌอน
Other Authors: นพดล เวชสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: วัยรุ่น –– การดำเนินชีวิต
วัยรุ่น –– การตัดสินใจ
วัยรุ่น –– การให้คำปรึกษาด้านทักษะชีวิต
วัยรุ่น –– การตัดสินใจ
เยาวชน –– การดำเนินชีวิต
เยาวชน –– การให้คำปรึกษาด้านทักษะชีวิต
เยาวชน –– การตัดสิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BJ1661 ค976 2550
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 155.5 ค976ห 2550
Copy 4
Available
Copy 5
Available