ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง :

องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา /

สุรพล ดำริห์กุล

Main Author: สุรพล ดำริห์กุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Subjects: เมืองโบราณ -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
ข่วงเมือง
วัดหัวข่วง
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
เมือง -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
พุทธศาสนากับศิลปกรรม
ไทย -- (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NA6022.N6 ส852ข 2549
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available

Social, Stack

Call Number: NA6022.N6 ส852ข 2549
Copy 9
Available

Architecture, Stack

Call Number: NA6022.N6 ส852ข 2549
Copy 7
Available
Copy 8
Available

Satit School, Stack

Call Number: 959.3 ส852ข 2549
Copy 13
Available
Copy 12
Available
Copy 10
Available
Copy 11
Available