เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ =

Writing for business communication /

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การเขียน
การสื่อสารธุรกิจ
จดหมายธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P211 อ844 2548
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available