คู่มือการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานทอผ้าและฝอกย้อม /

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งปรเทศไทย

No Cover Image
Other Authors: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งปรเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Subjects: น้ำเสีย –– การบำบัด
มลพิษทางน้ำ –– ผลกระทบจากโรงงานทอผ้า –– คู่มือ
โรงงานทอผ้า –– ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม –– คู่มือ
โรงงานทอผ้า –– การกำจัดของเสีย –– คู่มือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: TD745 ค695ก 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available