พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถิ่น :

ผลประโยชน์และฐานอำนาจ /

นพดล สุคนธวิท

Main Author: นพดล สุคนธวิท
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการปกครอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2539
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Subjects: พรรคการเมือง ไทย
การปกครองท้องถิ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1749 น169พ 2539
Copy 1
Available