พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถิ่น :

ผลประโยชน์และฐานอำนาจ /

นพดล สุคนธวิท

Main Author: นพดล สุคนธวิท
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการปกครอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2539
Subjects: พรรคการเมือง –– ไทย
การปกครองท้องถิ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!