บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากนักธุรกิจ :

ศึกษาเฉพาะกรณีสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 /

พีรยุทธ ศิริขันธ์

Main Author: พีรยุทธ ศิริขันธ์
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการปกครอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2535
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
Subjects: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นักธุรกิจ -- กิจกรรมทางการเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 พ794บ 2535
Copy 1
Available