สงครามเงา :

วิกฤตการณ์ก่อการร้ายโลกและปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ /

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ; ดิเรก นนทชิต, บรรณาธิการ

Main Author: อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
Other Authors: ดิเรก นนทชิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นาครมีเดีย, 2548
Subjects: การก่อการร้าย -- ไทย -- (ภาคใต้)
ผู้ก่อการร้าย -- ไทย -- (ภาคใต้)
การก่อการร้าย -- ไทย -- ปัตตานี
ผู้ก่อการร้าย -- ไทย -- ปัตตานี
ศาสนาอิสลามกับการก่อการร้าย
ปัตตานี -- ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV6431 อ579ส 2548
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available