การจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน /

สหัทยา วิเศษ, นิคม บุญเสริม ; [บรรณาธิการ ปาริชาติ วลัยเสถียร, ทรงพล เจตนาวณิชย์]

Main Author: สหัทยา วิเศษ
Other Authors: นิคม บุญเสริม, ปาริชาติ วลัยเสถียร,, ทรงพล เจตนาวณิชย์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2547
Subjects: การจัดการลุ่มน้ำ
การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย –– เชียงราย
การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย –– พะเยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 107 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9749195833