การจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน /

สหัทยา วิเศษ, นิคม บุญเสริม ; [บรรณาธิการ ปาริชาติ วลัยเสถียร, ทรงพล เจตนาวณิชย์]

Main Author: สหัทยา วิเศษ
Other Authors: นิคม บุญเสริม, ปาริชาติ วลัยเสถียร,, ทรงพล เจตนาวณิชย์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2547
Subjects: การจัดการลุ่มน้ำ
การจัดการลุ่มน้ำ ไทย เชียงราย
การจัดการลุ่มน้ำ ไทย พะเยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 333.73 ส467ก 2547
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Social, Stack

Call Number: TC513.T5 ส467ก 2547
Copy 4
Available
Copy 1
Available