ทางแพร่งและพงหนาม :

ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย /

เกษียร เตชะพีระ

Main Author: เกษียร เตชะพีระ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Subjects: การเมือง –– รวมเรื่อง
ประชาธิปไตย –– ไทย
รัฐประหาร –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1745 ก817ท 2551
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 ก817ท 2551
Copy 4
Available