เครือข่ายชุมชนพอเพียง :

การจัดการความรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง /

สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์

Main Author: สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์
Other Authors: สำนักงานมูลนิธิวิถีทรรศน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานมูลนิธิวิถีทรรศน์ 2549
Subjects: การพัฒนาชุมชน
ชุมชน
เครือข่ายทางสังคม -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ส773ค 2549
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 307.1 ส773ค 2549
Copy 4
Available