การบริหารการตลาด :

การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการตัดสินใจ /

พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา

Main Author: พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.
Subjects: การตลาด -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.13.T5 พ764ก 2548
Copy 1
Available