167 313 กระบวนการถ่ายเทมวลสาร =

Mass transfer operation /

สุภาภรณ์ มานะรังสรรค์

No Cover Image
Main Author: สุภาภรณ์ มานะรังสรร
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์. งานบริหารและธุรการ. หน่วยสารบรรณ
Format: BOOKS
Language: English
Published: ขอนแก่น] : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การถ่ายเทมวล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: TP156.M3 ส838ห 2540
Copy 1
Available