รวมสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงในงานบำรุงรักษา :

คู่มือของผู้ทำงานบำรุงรักษา /

ของ Japan Institute of Plant Maintenance ; แปลโดย ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Subjects: เครื่องจักรกล -- การบำรุงรักษาและการซ่อม
เครื่องยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
เครื่องสูบน้ำ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
เครื่องมือกล -- การบำรุงรักษาและการซ่อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: TS192 ร161 2539
Copy 2
Available
Copy 1
Available