คนทุกข์เมือง (2) /

สุมาลี ไชยศุภรากุล, บรรณาธิการ

Other Authors: สุมาลี ไชยศุภรากุล, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548
Subjects: ความจน –– ไทย –– วิจัย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– ไทย –– วิจัย
ปัญหาสังคม –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 264 หน้า
ISBN: 9749911601