คนทุกข์เมือง (2) /

สุมาลี ไชยศุภรากุล, บรรณาธิการ

Other Authors: สุมาลี ไชยศุภรากุล, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2548
Subjects: ความจน –– ไทย –– วิจัย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– ไทย –– วิจัย
ปัญหาสังคม –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445.Z9P6 ค139 2548
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available