การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟ ร้านคอฟฟีมาเนีย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

A package design for coffee products Coffee Mania's Shop. Meaung Amphur. Bengsamphan, Phitsanuloke /

ทิพากร มกรเสน

No Cover Image
Main Author: ทิพากร มกรเสน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: ภาคนิพนธ์ (ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: การแฟ -- บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ท485ก 2550
Copy 1
Available

Architecture, Thesis

Call Number: TS197.5 ย442ก 2550
Copy 2
Available