โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตา Aromogang บริษัท C9 DESIGN จำกัด กรุงเทพมหานคร =

A PACKAGING DESIGN FOR AROMOGANG DOLL OF C9 DESIGN COMPANY,LTD. BANGKOK /

สุวลัญช์พร สีชมภู

No Cover Image
Main Author: สุวลัญช์พร สีชมภู
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: การศึกษาอิสระ (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ตุ๊กตา -- บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

Architecture, Thesis

Call Number: TS197.5 ส877ค 2550
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ส877ค 2550
Copy 1
Available