การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ CHAARTS GALLERY บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ =

THE PACKAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR PAPERMACHE PRODUCTS WITH CHAARTS GALLERY, CHIANGMAI /

ยุวธิดา จิตจักร

No Cover Image
Main Author: ยุวธิดา จิตจักร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: ภาคนิพนธ์ (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ตุ๊กตา -- บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03286nam a2200409 a 4500
001 229768
003 Th-PLK-NU
008 080721s2550 th a 000 0 tha d
050 4 |a TS197.5  |b ย442ก 2550 
100 0 |a ยุวธิดา จิตจักร 
245 1 0 |a การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ CHAARTS GALLERY บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ =  |b THE PACKAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR PAPERMACHE PRODUCTS WITH CHAARTS GALLERY, CHIANGMAI /  |c ยุวธิดา จิตจักร 
246 3 1 |a THE PACKAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR PAPERMACHE PRODUCTS WITH CHAARTS GALLERY, CHIANGMAI. 
260 |c 2550. 
300 |a 62 แผ่น 
502 |a ภาคนิพนธ์ (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550. 
650 4 |a ตุ๊กตา  |x บรรจุภัณฑ์  |x การออกแบบ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/abstract.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/content.pdf  |y สารบัญ  |z สารบัญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/chapter1.pdf  |y บทที่1  |z บทที่1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/chapter2.pdf  |y บทที่2  |z บทที่2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/chapter3.pdf  |y บทที่3  |z บทที่3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/chapter4.pdf  |y บทที่4  |z บทที่4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/chapter5.pdf  |y บทที่5  |z บทที่5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2552/0409/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170629 
945 |l nuthe 
945 |l arthe  |a TS197.5  |b ย442ก 2550 
949 |a ศรีอุรา 
949 |a ปิยะนุช(5) 
949 |a พรทิพย์ 
949 |a ชลลดา 
949 |a nuexport40 
991 |a THESIS  |b 2  |c 2017-10-17 11:42:17  |d 2017-10-17 11:42:17  |e nul  |f n  |g 2008-07-21  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ CHAARTS GALLERY บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ = THE PACKAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR PAPERMACHE PRODUCTS WITH CHAARTS GALLERY, CHIANGMAI / ยุวธิดา จิตจักร  |y nulthe 
998 |b 0  |c 080721  |d m  |e b  |f k