การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำมือจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ CHAARTS GALLERY บ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ =

THE PACKAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR PAPERMACHE PRODUCTS WITH CHAARTS GALLERY, CHIANGMAI /

ยุวธิดา จิตจักร

No Cover Image
Main Author: ยุวธิดา จิตจักร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: ภาคนิพนธ์ (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ตุ๊กตา -- บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!