ตำราชีวเคมี :

แบบฝึกหัดท้ายบท

โดย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี.
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: Biochemistry -- examination -- questions -- CD-ROM
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: CD-Med ต367 2548
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Non-circulation
Copy 1
Non-circulation

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2474
Copy 2
Available