« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กนกวรรณ วงศ์ใหญ่. (2550). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาชาวเขาของศูนย์หัตถกรรมของที่ระลึก บ้านเหล่า ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.

MLA Citation

กนกวรรณ วงศ์ใหญ่. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาชาวเขาของศูนย์หัตถกรรมของที่ระลึก บ้านเหล่า ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. 2550.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.