การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาชาวเขาของศูนย์หัตถกรรมของที่ระลึก บ้านเหล่า ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ /

กนกวรรณ วงศ์ใหญ่

No Cover Image
Main Author: กนกวรรณ วงศ์ใหญ่
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: ภาคนิพนธ์ (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ของที่ระลึก -- บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!