หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี /

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, คณิตา ตังคณานุรักษ์.

Main Author: นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์.
Other Authors: คณิตา ตังคณานุรักษ์,, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Water –– analysis.
คุณภาพน้ำ –– การวิเคราะห์.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 333.91 น616ห 2550
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA686 น616ห 2550
Copy 2
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: TD370 น616ห 2550
Copy 1
In transit