ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม =

English for hotel staff : front desk /

Pricha Dangrojana.

Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, 2549
Edition: ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ 16.
Subjects: ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี
พนักงานบริการส่วนหน้า
พนักงานโรงแรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

NUIC, Stack

Call Number: PE1116.R47 ป467 2549
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1116.R47 ป467ภ 2549
Copy 4
Available