ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม =

English for hotel staff : front desk /

Pricha Dangrojana.

Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, 2549
Edition: ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ 16.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี
พนักงานบริการส่วนหน้า
พนักงานโรงแรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!