การติดตามการดำเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ : แนวทางการสร้างตัวชี้วัดหลัก :

Monitoring the declaration of commitment on HIV/AIDS /

สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ; ผู้แปล ภริตา ก่วยเกียรติกุล, พรทิพย์ เข็มเงิน, อมรรัตน์ เงาวะบุญพัฒน์

No Cover Image
Other Authors: ภริตา ก่วยเกียรติกุล, พรทิพย์ เข็มเงิน, อมรรัตน์ เงาวะบุญพัฒน์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2549
Subjects: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ –– ไทย –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ก452 2548
Copy 1
Available