สงครามและสันติภาพ =

War & Peace /

ลีโอ ตอลสตอย, วิภาดา กิตติโกวิท, แปลและเรียบเรียง

Main Author: ตอลสตอย ลีโอ
Other Authors: วิภาดา กิตติโกวิท, แปลและเรียบเรียง, เทพศิริ สุขโสภา, ภาพประกอบ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วรรณกรรมแปล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information