109 หนังสือควรอ่าน จากนายกฯ ทักษิณ /

สุทธิศักดิ์ ไทยวัฒน์, บรรณาธิการ

Other Authors: สุทธิศักดิ์ ไทยวัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
Subjects: ทักษิณ ชินวัตร, –– พ.ต.ท.
หนังสือและการอ่าน
หนังสือดีเด่น –– ไทย –– สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z1035.A1 ห159 2548
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: 028 ห159 2548
Copy 1
Available