การศึกษาคุณภาพชีวิต นายทหารชั้นประทวนของหน่วยกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก/

จีระวัฒก์ จุฬากุล, ธนชัย สมภิพงษ์, สุริยะ เอี่ยมสุโร

No Cover Image
Main Author: จีระวัฒก์ จุฬากุล
Other Authors: ธนชัย สมภิพงษ์, สุริยะ เอี่ยมสุโร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
Subjects: ทหาร
คุณภาพชีวิต
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: U162 จ569ก 2550
Copy 1
Available