ระบบรัฐสภาไทย :

ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง -สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) -สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) =

ศรชัย ท้าวมิตร

Main Author: ศรชัย ท้าวมิตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549
Subjects: รัฐสภา –– ไทย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร –– การเลือกตั้ง
วุฒิสมาชิก –– การเลือกตั้ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 328.2 ศ134ร 2549
Copy 3
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1747 ศ134ร 2549
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: JQ1747 ศ134ร 2549
Copy 2
Available