การศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของนายทหารชั้นประทวน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3/

สาธิต ไวยนนท์, รัฐการ พันธุ์สว่าง, กิตติศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ

No Cover Image
Main Author: สาธิต ไวยนนท์
Other Authors: รัฐการ พันธุ์สว่าง, กิตติศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ทหาร
แรงจูงใจในการทำงาน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: U162 ส234ก 2550
Copy 1
Available