รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการในการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ =

A Study of Preparation Needs for Retirement of Prince of Songkla University Personnel /

ศิริวรรณ เรืองกูล

No Cover Image
Main Author: ศิริวรรณ เรืองกูล
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักงานอธิการบดี. กองกาการเจ้าหน้าที่
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 2551
Subjects: ข้าราชการ -- การเกษียณอายุ -- วิจัย
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย -- การเกษียณอายุ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1746.R4 ศ486ร 2551
Copy 1
Available