เตือนภัยโลกไร้พรมแดนยุค ทักษิโณ - โลกาภิวัฒน์ =

The conservative within globalization /

พิทยา ว่องกุล

Main Author: พิทยา ว่องกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547
Subjects: โลกาภิวัตน์
การค้าระหว่างประเทศ
บรรษัทข้ามชาติ
อาหารตัดแต่งพันธุกรรม
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ปัญหาเศรษฐกิจ ไทย
ไทย ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย ภาวะสังคม
ไทย นโยบายเศรษฐกิจ 2545-2549
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

NUIC, Stack

Call Number: HC445 พ671ต 2547
Copy 0
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 พ671ต 2547
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available