กรุงเทพเมืองน่าอยู่ /

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Main Author: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Other Authors: สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การพัฒนาเมือง –– ไทย –– กรุงเทพฯ
ผังเมือง –– ไทย –– กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HT169.T5 ก768ก 2550
Copy 1
Available