ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ /

วันทนีย์ วาสิกะสิน, สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

Main Author: วันทนีย์ วาสิกะสิน
Other Authors: สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: สังคมสงเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 361 ว432ค 2550
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV40 ว432ค 2550
Copy 1
Available