ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (กระบวนทัศน์และบทบาทในประชาสังคม) /

อมรา พงศาพิชญ์

Main Author: อมรา พงศาพิชญ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การแพร่กระจายวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 306 อ293ค 2549
Copy 6
Available

Social, Stack

Call Number: GN365 อ293ค 2549
Copy 1
Available