คลื่นลูกที่ 5 - ปราชญสังคม :

สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 /

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Main Author: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: การปฎิรูปสังคม –– ไทย
ปัญหาสังคม –– ไทย
ไทย –– การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 303.4 ก768ค 2550
Copy 11
Available
Copy 12
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 ก768ค 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Education, Stack

Call Number: 303.4 ก768ค 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available