จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เล่ม ../

กรมศิลปากร

Other Authors: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร, คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
จดหมายเหตุ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 จ131 2550
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available