จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เล่ม ../

กรมศิลปากร

Other Authors: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร, คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
จดหมายเหตุ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!