สาธารณสุขของแผ่นดิน /

กระทรวงสาธารณสุข.

Corporate Author: กระทรวงสาธารณสุข.
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กระทรวง, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ แง่การแพทย์.
Public Health history Thailand
ราชวงศ์จักรี.
กษัตริย์และผู้ครองนคร ไทย พระราชกรณียกิจ แง่การแพทย์.
การแพทย์ ไทย
สาธารณสุข ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA541.T5 ส639 2550
Copy 1
Available

Nurse, Reference

Call Number: RA541.T5 ส639 2550
Copy 2
Library use only

Health Sci, Reference

Call Number: WA11.JT3 ส639ส 2550
Copy 3
Available