เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม :

ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย /

ทวีศักดิ์ เผือกสม.

Main Author: ทวีศักดิ์ เผือกสม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: History of Medicine –– Thailand.
Public Health –– history –– Thailand.
การแพทย์ –– ไทย –– ประวัติ
นโยบายสาธารณสุข –– ไทย
สาธารณสุข –– ไทย –– ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WZ70.JT3 ท228ช 2550
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Social, Stack

Call Number: R611.T5 ท228ช 2550
Copy 7
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: R611.T5 ท228ช 2550
Copy 5
Available
Copy 6
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WZ70.JT3 ท228ช 2550
Copy 1
Available