ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค =

English for Technical Presentation /

Kaythi Myo Than.

No Cover Image
Corporate Author: Than, Kaythi Myo
Other Authors: เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล, Peter Blumnefeld.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2550
Subjects: English language Technical English
Technical writing
Technology Language
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1116 ท815ภ 2550
Copy 1
Available