มือขวามหาราช /

หลักแก้ว อัมโรสถ, ผู้เรียบเรียง ; ขนิษฐา ภูยานนท์, บรรณาธิการ

Main Author: หลักแก้ว อัมโรสถ
Other Authors: ขนิษฐา ภูยานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมิเมทกรุ๊ป, 2548
Subjects: เอกาทศรถ, –– สมเด็จพระ, –– 2103-2163.
โกษาธิบดี (ปาน), –– เจ้าพระยา, –– 2179-2242
โกษาธิบดี (เหล็ก), –– เจ้าพระยา
วิชาเยนทร์ (คอนแสตนติน ฟอลคอน), –– เจ้าพระยา, –– 2191-2231.
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2279-2352.
บวรสุรสิงหนาท, –– สมเด็จกรมพระราชวัง
พิชัยดาบหัก, –– พระยา, –– 2284-2325.
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย –– ชีวประวัติ –– รวมเรื่อง
ขุนนาง –– ไทย –– ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS577.2 ห321ม 2548
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available