รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้านสุขภาพ /

เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ รุจินาถ อรรถสิษฐ

Other Authors: รุจินาถ อรรถสิษฐ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , 2550
Subjects: สุขภาพ -- ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย -- วิจัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- วิจัย
แพทย์แผนโบราณ -- ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: R729.5.R87 ส941ร 2550
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available