การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 :

ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร =

Corporate Author: การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย"
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [พิษณุโลก] : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร -- การประชุม -- วิจัย
สังคมศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย
มนุษยศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ -- การประชุม -- วิจัย
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี -- การประชุม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5N3 ป125 2550
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 3
Available

Architecture, Stack

Call Number: Z5055.T5N3 ป125 2550
Volume ล 1 Copy 4
Available
Volume ล 2 Copy 8
Available

Law, Government

Call Number: Z5055.T5N3 ป125 2550
Volume ล.2 Copy 6
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: Z5055.T5N3 ป125 2550
Volume ล.2 Copy 5
Available